NEN 3140 VOP/VP: 10 juli

Geplaatst op 1 juli 2018

Op 10 juli verzorgt Edunoord in Leeuwarden weer de cursus NEN 3140 VOP en de cursus NEN 3140 VP.

Werknemers die regelmatig aan of in de directe nabijheid van elektrische installaties werken, moeten zich in voldoende mate bewust zijn van mogelijke gevaren. Door middel van een aanwijzing volgens de NEN 3140 norm en het periodiek volgen van de cursus NEN 3140 VOP of VP kan hierop geanticipeerd worden.

Hercertificeren?
Het certificaat van de cursussen NEN 3140 VOP en VP is 3 jaar geldig. Daarna moet je eigenlijk een herhalingscursus volgen. De cursus op 10 juli is ook geschikt om aan deel te nemen als je aan een herinstructie toe bent.

Deelnemen? Belangstelling? Schrijf je direct in of neem telefonisch contact op met Edunoord (058-2330777).

« Naar overzicht