Werkgelegenheid in logistiek groeit!

Geplaatst op 16 juli 2017

De komende jaren ontstaan er meer banen in de sector transport en logistiek. Uit de sectoranalyse Vervoer en opslag van UWV blijkt namelijk dat de vergrijzing in deze sector veruit het grootst is van alle sectoren. Samen met de lichte economische groei biedt dit veel kansen voor afgestudeerden en werkzoekenden in deze branche. 

Vacaturegroei 44%

Door de voorspelde economische groei verwacht het UWV dat er in de periode 2015-2018 jaarlijks 36.000 nieuwe vacatures zijn, tegen ongeveer 25.000 nu. Dat betekent een vacaturegroei van maar liefst 44%.

Baankansen

Deze grote toename van het aantal vacatures resulteert in meer baankansen. Er zijn twee oorzaken aan te wijzen voor deze toename. In de eerste plaats profiteert de transportsector van de groei van andere binnenlandse sectoren, zoals de bouw en de detailhandel. Daarnaast zorgt de vergrijzing binnen deze sector voor een omvangrijke vervangingsvraag. Het aantal medewerkers dat met pensioen gaat in deze sector is groter dan in andere sectoren en daarom moeten er meer vacatures worden vervuld. Dit speelt het sterkst in het beroepsgoederenvervoer, de binnenvaart en het personenvervoer (weg en spoor). Ook zal er meer vraag ontstaan naar transportplanners en komen er meer arbeidsmarktkansen in diverse nautische beroepen..

« Naar overzicht