Business Information Management Professional

 • Algemeen
 • Uitgebreide omschrijving
 • Het vakgebied Functioneel Beheer (Business Information Management) is niet nieuw, maar maakt de laatste jaren een groei naar volwassenheid door. Concentratie en outsourcing van de ontwikkel- en beheeractiviteiten is een van de redenen van de professionalisering van Business Information Management. Er is groeiende vraag naar specifieke deskundigheid binnen de businessorganisatie (de gebruikersorganisatie)  in het vertalen van de wensen van de organisatie richting de leveranciers van IT-diensten en IT-oplossingen. Daarnaast ontstaat behoefte in het inrichten van Business Information Management binnen organisaties.

  Voor wie?

  De training richt zich op diegene die een rol spelen in het verbeteren van de informatievoorziening vanuit de behoeften van een organisatie.

  Resultaat

 • Het vakgebied Functioneel Beheer (Business Information Management) is niet nieuw, maar maakt de laatste jaren een groei naar volwassenheid door. Concentratie en outsourcing van de ontwikkel- en beheeractiviteiten is een van de redenen van de professionalisering van Business Information Management. Er is groeiende vraag naar specifieke deskundigheid binnen de businessorganisatie (de gebruikersorganisatie)  in het vertalen van de wensen van de organisatie richting de leveranciers van IT-diensten en IT-oplossingen. Daarnaast ontstaat behoefte in het inrichten van Business Information Management binnen organisaties.

  Voor wie?

  De training richt zich op diegene die een rol spelen in het verbeteren van de informatievoorziening vanuit de behoeften van een organisatie.

  Toelating

  Om aan de training Functioneel Beheer Professional (Business Information Management Professional) deel te kunnen nemen, dient eerst de training  BiSL Foundation of de training Business Information Management Foundation (BIMF) te zijn gevolgd.

  Resultaat

  Programma

  De training Business Information Management Professional behandelt het domein van de processen en activiteiten binnen de businessorganisatie die nodig zijn voor de instandhouding en doorontwikkeling van de informatievoor- ziening. Business Information Management reikt van van beleid en architectuur, via de sturing op de informatievoorziening, tot ondersteuning, beheer en aanpassing van de informatievoorziening.

  In de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Taken en verantwoordelijkheden functioneel beheer
  • Samenwerking functioneel beheer met applicatiebeheer en technisch beheer
  • Gebruikersondersteuning
  • Probleemafbakening
  • Actief gegevensbeheer
  • Ondersteuning ICT-leverancier
  • Procesmoddel conform IDEF-o
  • Specificaties
  • Gevolgen voorgenomen wijzigingen
  • Handmatige informatieprocessen uitwerken
  • Toetsen en testen
  • Transitie voorbereiden
  • Wijzigingen relateren en prioriteren

  Examinering / diplomering

  De training kan worden afgesloten met het examen Business Information Management Professional (BIMP) van EXIN. Om aan het examen deel te kunnen nemen, dienen de drie praktijkopdrachten met een voldoende resultaat te zijn afgerond. Het examen wordt afgenomen in het Nederlands, bestaat uit 30 mutiple choice vragen en duurt 90 minuten.