iEXA® basis- en kernexamens

Geplaatst op 8 januari 2017

Het iEXA® raamwerk is een raamwerk van ICT kernexamens gebaseerd op het e-Competence Framework (e-CF). Het iEXA® raamwerk bestaat uit 3 basisexamens en 8 kern- examens.

Basisexamens

De basisexamens behandelen de basiskennis van steeds 1 van de 3 architectuurlagen: Business Processes, Applications en Infrastructure. De basisexamens zijn op e-CF niveau 2. Dit is vergelijkbaar met EQF 5 oftewel globaal op het niveau van de propedeuse van een bachelor. De e-CF gebieden en bijbehorende competenties komen verdeeld over de examens aan bod. De 3 basisexamens samen dekken daarmee de basiskennis van het vakgebied af. 

Kernexamens

De 8 kernexamens zijn op e-CF 3/EQF 6 oftewel bachelor niveau. Per e-CF gebied (Plan, Build, Run, Enable, Manage) dekt minimaal 1 examen de kennis en vaardigheidselementen van competenties binnen het betreffende gebied af. Dit betreffen de competenties die op e-CF niveau 3 voorkomen.
Het raamwerk maakt duidelijk op welke architectuurlaag of -lagen een examen zich richt. Zo zijn er examens die relevant zijn voor het gehele vakgebied, maar ook examens die zich richten op 1 laag. Zo bestaat bijvoorbeeld het examen Managementthema’s uit onderwerpen die relevant zijn voor bijna alle ICT’ers, terwijl het examen Managementverdieping zich meer focust op bedrijfsprocessen en dus meer gericht is op kandidaten in de hoek van de Bedrijfskundige Informatica. De onderwerpen die aan bod komen in de verschillende examens zijn:

« Naar overzicht