Administratief Medewerker

 • Algemeen
 • Uitgebreide omschrijving
 • De opleiding administratief medewerker bereidt je voor op allerlei voorkomende administratieve werkzaamheden, zoals post inboeken, faxen versturen, typewerk verrichten, adressenbestanden beheren, personeelsgegevens beheren en bijhouden van het archief.

  Voor wie?

  De opleiding is bestemd voor aankomende administratief medewerkers en voor administratief medewerkers die deze werkzaamheden uitvoeren zonder daarvoor specifiek te zijn opgeleid. Er is geen specifieke vooropleiding vereist. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is een vereiste.

   

  Resultaat

  Na afloop van de opleiding:

  • beschik je over de kennis en vaardigheden om goed te kunnen functioneren in een administratieve functie op kantoor.
 • De opleiding administratief medewerker bereidt je voor op allerlei voorkomende administratieve werkzaamheden, zoals post inboeken, faxen versturen, typewerk verrichten, adressenbestanden beheren, personeelsgegevens beheren en bijhouden van het archief.

  Voor wie?

  De opleiding is bestemd voor aankomende administratief medewerkers en voor administratief medewerkers die deze werkzaamheden uitvoeren zonder daarvoor specifiek te zijn opgeleid.

  Resultaat

  Na afloop van de opleiding:

  • beschik je over de kennis en vaardigheden om goed te kunnen functioneren in een administratieve functie op kantoor.

  Vooropleiding

  Er is geen specifieke vooropleiding vereist. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is een vereiste.

  Programma

  De opleiding bestaat uit de volgende modulen:

  •  
  • Telefoneren
  • Toetsenbordvaardigheid
  • Tekstverwerken
  • Praktijkvaardigheden
  • Rekenvaardigheid
  • Spreadsheets

  Kijk voor een uitgebreide inhoud bij de afzonderlijke beschrijvingen.

  Certificering

  Alle modulen worden afgesloten met een LSSO® examen. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op een LSSO® erkend landelijk certificaat. De certificaten voor de 6 modulen geven recht op het LSSO® diploma Administratief Medewerker. Om voor een diploma in aanmerking te komen moet je de opleiding binnen een periode van drie jaar afsluiten.

  Vervolgopleidingen

  Financieel Administratief Medewerker, Medisch Registratie Assistent, Secretaresse.

  Opleidingsduur

  De avondopleiding duurt 30 weken.

  Lesmateriaal

  Het lesmateriaal wordt tijdens de eerste bijeenkomst uitgereikt.

  Cursusplaats

  De opleiding wordt gegeven in Leeuwarden en Heerenveen.

  Bijzonderheden

  In een aantal gevallen kan een vrijstelling worden verleend:

  Voor de module Toetsenbordvaardigheid wordt uitsluitend een vrijstelling verleend indien een gelijkwaardig diploma of certificaat (blindtypen 10-vingersysteem, minimaal 130 aanslagen per minuut) kan worden overlegd, dat minder dan 3 jaar geleden is behaald. Het is na overleg mogelijk een instaptoets af te leggen wanneer een diploma niet erkend is, of ouder is dan 3 jaar. Bij een voldoende resutaat ontvang je een vrijstelling.

  Voor de module Tekstverwerken wordt uitsluitend een vrijstelling verleend op basis van een erkend diploma of certificaat dat minder dan 3 jaar geleden is behaald voor de door het LSSO® vereiste versie van het betreffende tekstverwerkingsprogramma.

  Voor de module Spreadsheet wordt uitsluitend een vrijstelling verleend op basis van een erkend diploma of certificaat dat minder dan 3 jaar geleden is behaald voor de door het LSSO® vereiste versie van het betreffende spreadsheetprogramma.

  Voor de module Rekenvaardigheid kan een vrijstelling worden verleend als je beschikt over het diploma HAVO-wiskunde, MBO-lang economie, AOV/middenstand, BKB/PDB of een gelijkwaardig diploma.

  Indien je meent voor een vrijstelling in aanmerking te komen kan daarvoor een schriftelijk verzoek worden ingediend. Hierbij moeten kopieën van diploma's, certificaten en cijferlijsten worden toegevoegd.

  N.B.: Als je het LSSO®-diploma Telefoniste/Receptioniste hebt behaald en doorstroomt naar de opleiding Administratief Medewerker, mogen de resultaten voor de modulen Toetsenbordvaardigheid, Tekstverwerken, Telefoneren en Praktijkvaardigheden worden meenomen naar de opleiding Administratief Medewerker.