Basistheorie Vastgoed

 • Algemeen
 • Uitgebreide omschrijving
 • De opleiding bereidt u voor op deelname aan het SVMNIVO-examen. Indien u naast het SVMNIVO-diploma Basistheorie Taxateur O.Z. eveneens in het bezit bent van het diploma Aanvullend Wonen Makelaar-taxateur o.z. kunt u zich laten inschrijven in het Kandidaat Register Makelaar Taxateur (K-RMT-register) bij het Nederlands Instituut Certificatie en Registratie Makelaar-taxateurs onroerende zaken (CRMT).

  Voor wie?

  • De opleiding is bestemd voor (aankomend) medewerkers van makelaarskantoren, gemeenten, architectenbureaus, verzekeringmaatschappijen en banken.
  • De opleiding is eveneens geschikt voor mensen die een carrière binnen het vastgoed ambiëren.

  Een vooropleiding op HAVO- of MBO-niveau wordt wenselijk geacht. Werkervaring in de vastgoedbranche is een pré, maar niet noodzakelijk.
   

 • De opleiding bereidt u voor op deelname aan het SVMNIVO-examen. Indien u naast het SVMNIVO-diploma Basistheorie Taxateur O.Z. eveneens in het bezit bent van het diploma Aanvullend Wonen Makelaar-taxateur o.z. kunt u zich laten inschrijven in het Kandidaat Register Makelaar Taxateur (K-RMT-register) bij het Nederlands Instituut Certificatie en Registratie Makelaar-taxateurs onroerende zaken (CRMT).

  Voor wie?

  • De opleiding is bestemd voor (aankomend) medewerkers van makelaarskantoren, gemeenten, architectenbureaus, verzekeringmaatschappijen en banken.
  • De opleiding is eveneens geschikt voor mensen die een carrière binnen het vastgoed ambiëren.

  Toelatingseisen

  Een vooropleiding op HAVO- of MBO-niveau wordt wenselijk geacht. Werkervaring in de vastgoedbranche is een pré, maar niet noodzakelijk.

  Programma

  De opleiding kent 5 modulen:

  Vastgoedeconomie

  • Waardering van vaste activa en winstbepaling;
  • Ondernemingsfinanciering;
  • Financiële structuur en beoordeling;
  • Financiële rekenkunde;
  • Het financiële jaarverslag;
  • Eigen vermogen / vreemd vermogen;
  • Investeringsselectie;
  • Kosten en kostprijsbepaling;
  • Hypotheken;
  • Renteberekeningen;
  • Boekhouding van een onderneming.

  Juridische Aspekten I

  • Inleiding in het privaatrecht;
  • Personen- en familierecht;
  • Vermogens- en erfrecht;
  • Handels- en goederenrecht;
  • Verbintenissenrecht;
  • Contractenrecht;
  • Ondernemingsrecht;
  • Faillissementsrecht;
  • Burgerlijk procesrecht;
  • Bijzondere overeenkomsten.

  Bouwkunde

  • Algemene bouwkunde;
  • Fundering en opbouw;
  • Afwerking en installatie;
  • Bestek en bouwtekening lezen;
  • Materialenkennis: onderhoud en beheer;
  • Bouwgebreken.

  Financiën, fiscaliteiten en taxaties

  • Macro en micro-economie;
  • Marktverhoudingen;
  • Geldtheorie en kredieten;
  • Marketingplanning;
  • Marktsegmentatie en doelgroepbepaling;
  • Marketinginstrumenten;
  • Consumentengedrag.

  Juridische Aspekten II

  • Inleiding publiekrecht;
  • StaatsrechtAlgemene Wet Bestuursrecht;
  • Bouw- en woningwet;
  • Wet op de stads- en dorpsvernieuwing;
  • Wet voorkeursrecht gemeenten;
  • Onteigeningswet;
  • Belastingrecht;
  • Ruimtelijke ordening Milieurecht.

  Certificering

  Bijna alle meerkeuze-examens van SVMNIVO worden afgenomen als zogenaamde 'flextoets'. Kort gezegd is een flextoets een toets waarvan de afname flexibel is in tijdstip en locatie.

  Vervolgopleidingen

  Aanvullende Theorie Wonen

  Cursusduur

  De opleiding duurt 60 avonden van 3 uren verdeeld over 2 jaar; circa 10 uren huiswerk per week.

  Lesmateriaal

  Het studiemateriaal krijgt u uitgereikt op de eerste lesbijeenkomst.

  Cursusplaats

  De opleiding wordt gegeven in Leeuwarden of Heerenveen.

  Bijzonderheden

  Deze opleiding wordt modulair aangeboden; u kunt zich ook per module inschrijven.