Basistheorie Taxateur O.Z.

 • Algemeen
 • Uitgebreide omschrijving
 • De opleiding bereidt u voor op deelname aan het SVMNIVO-examen. Indien u naast het SVMNIVO-diploma Basistheorie Taxateur O.Z. eveneens in het bezit bent van het diploma Aanvullend Wonen Makelaar-taxateur o.z. kunt u zich laten inschrijven in het Kandidaat Register Makelaar Taxateur (K-RMT-register) bij het Nederlands Instituut Certificatie en Registratie Makelaar-taxateurs onroerende zaken (CRMT).

  Voor wie?

  • De opleiding is bestemd voor (aankomend) medewerkers van makelaarskantoren, gemeenten, architectenbureaus, verzekeringmaatschappijen en banken.
  • De opleiding is eveneens geschikt voor mensen die een carrière binnen het vastgoed ambiëren.

  Een vooropleiding op HAVO- of MBO-niveau wordt wenselijk geacht. Werkervaring in de vastgoedbranche is een pré, maar niet noodzakelijk.
   

 • De opleiding bereidt u voor op deelname aan het SVMNIVO-examen. Indien u naast het SVMNIVO-diploma Basistheorie Taxateur O.Z. eveneens in het bezit bent van het diploma Aanvullend Wonen Makelaar-taxateur o.z. kunt u zich laten inschrijven in het Kandidaat Register Makelaar Taxateur (K-RMT-register) bij het Nederlands Instituut Certificatie en Registratie Makelaar-taxateurs onroerende zaken (CRMT).

  Voor wie?

  • De opleiding is bestemd voor (aankomend) medewerkers van makelaarskantoren, gemeenten, architectenbureaus, verzekeringmaatschappijen en banken.
  • De opleiding is eveneens geschikt voor mensen die een carrière binnen het vastgoed ambiëren.

  Toelatingseisen

  Een vooropleiding op HAVO- of MBO-niveau wordt wenselijk geacht. Werkervaring in de vastgoedbranche is een pré, maar niet noodzakelijk.

  Programma

  De opleiding kent 5 modulen:

  Vastgoedeconomie

  • Waardering van vaste activa en winstbepaling;
  • Ondernemingsfinanciering;
  • Financiële structuur en beoordeling;
  • Financiële rekenkunde;
  • Het financiële jaarverslag;
  • Eigen vermogen / vreemd vermogen;
  • Investeringsselectie;
  • Kosten en kostprijsbepaling;
  • Hypotheken;
  • Renteberekeningen;
  • Boekhouding van een onderneming.

  Juridische Aspekten I

  • Inleiding in het privaatrecht;
  • Personen- en familierecht;
  • Vermogens- en erfrecht;
  • Handels- en goederenrecht;
  • Verbintenissenrecht;
  • Contractenrecht;
  • Ondernemingsrecht;
  • Faillissementsrecht;
  • Burgerlijk procesrecht;
  • Bijzondere overeenkomsten.

  Bouwkunde

  • Algemene bouwkunde;
  • Fundering en opbouw;
  • Afwerking en installatie;
  • Bestek en bouwtekening lezen;
  • Materialenkennis: onderhoud en beheer;
  • Bouwgebreken.

  Financiën, fiscaliteiten en taxaties

  • Macro en micro-economie;
  • Marktverhoudingen;
  • Geldtheorie en kredieten;
  • Marketingplanning;
  • Marktsegmentatie en doelgroepbepaling;
  • Marketinginstrumenten;
  • Consumentengedrag.

  Juridische Aspekten II

  • Inleiding publiekrecht;
  • StaatsrechtAlgemene Wet Bestuursrecht;
  • Bouw- en woningwet;
  • Wet op de stads- en dorpsvernieuwing;
  • Wet voorkeursrecht gemeenten;
  • Onteigeningswet;
  • Belastingrecht;
  • Ruimtelijke ordening Milieurecht.

  Certificering

  Het examen wordt twee maal per jaar (in januari en mei) afgenomen. U dient zich zelf voor de examens aan te melden. Raadpleeg voor nadere informatie over het examen de website van SVMNIVO: www.svmnivo.nl.

  Vervolgopleidingen

  Aanvullende Theorie Wonen

  Cursusduur

  De opleiding duurt 60 avonden van 2,5 uren verdeeld over 2 jaar; circa 10 uren huiswerk per week.

  Lesmateriaal

  Het studiemateriaal krijgt u uitgereikt op de eerste lesbijeenkomst.

  Cursusplaats

  De opleiding wordt gegeven in Leeuwarden of Heerenveen.

  Bijzonderheden

  Deze opleiding wordt modulair aangeboden; u kunt zich ook per module inschrijven.