Secretaresse

 • Algemeen
 • Uitgebreide omschrijving
 • De opleiding Secretaresse bereidt je voor op het zelfstandig verrichten van een groot aantal secretariële, administratieve en organisatorische werkzaamheden: het verzorgen van correspondentie in het Nederlands, het voorbereiden en notuleren van vergaderingen en het organiseren van bijeenkomsten.

  Voor wie?

  De opleiding is bestemd voor aankomende secretaresses en voor secretaresses die deze secretariële  werkzaamheden uitvoeren zonder daarvoor specifiek te zijn opgeleid. Een vooropleiding op LBO-C/MAVO-C niveau is vereist.

  Resultaat

  Na afloop van de opleiding:

  • beschik je over de kennis en vaardigheden om goed te kunnen functioneren als secretaresse op afdelingsniveau.
 • De opleiding Secretaresse bereidt je voor op het zelfstandig verrichten van een groot aantal secretariële, administratieve en organisatorische werkzaamheden: het verzorgen van correspondentie in het Nederlands, het voorbereiden en notuleren van vergaderingen en het organiseren van bijeenkomsten.

   

  Voor wie?

  De opleiding is bestemd voor aankomende secretaresses en voor secretaresses die deze secretariële  werkzaamheden uitvoeren zonder daarvoor specifiek te zijn opgeleid.

  Resultaat

  Na afloop van de opleiding:

  • beschik je over de kennis en vaardigheden om goed te kunnen functioneren als secretaresse op afdelingsniveau.

  Vooropleiding

  Een vooropleiding op LBO-C/MAVO-C niveau is vereist.

  Programma

  De opleiding bestaat uit de volgende modulen:

  • Zakelijk Nederlands
  • Zakelijk Engels
  • Toetsenbordvaardigheid
  • Tekstverwerken
  • Kantoorpraktijk
  • Spreadsheet
  • Notuleren
  • Rekenvaardigheid

  Kijk voor een uitgebreide inhoud bij de afzonderlijke beschrijvingen.

  Certificering

  Alle modulen worden afgesloten met een LSSO® examen. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op een LSSO® erkend landelijk certificaat. De certificaten voor de 8 modulen geven recht op het LSSO® diploma Secretaresse. Om voor een diploma in aanmerking te komen moet je de opleiding binnen een periode van drie jaar afsluiten.

  Vervolgopleiding

  Medisch Secretaressen of Management Assistent.

  Opleidingsduur

  De opleiding duurt 42 avonden.

  Lesmateriaal

  Het lesmateriaal wordt tijdens de eerste bijeenkomst uitgereikt.

  Cursusplaats

  De opleiding wordt gegeven in Leeuwarden.

  Bijzonderheden

  In een aantal gevallen kan een vrijstelling worden verleend:

  Voor de module Toetsenbordvaardigheid wordt uitsluitend een vrijstelling verleend op basis van een erkend diploma of certificaat dat minder dan 3 jaar geleden is behaald. Het is na overleg mogelijk een instaptoets af te leggen wanneer een diploma niet erkend is, of ouder dan 3 jaar. Bij een voldoende resultaat ontvangt de cursist een vrijstelling.
  Indien de module Toetsenbordvaardigheid van de LSSO®-opleiding Telefoniste/Receptionisrte met een voldoende is afgesloten kan dit cijfer worden meegenomen naar de LSSO®-opleiding Secretaresse.

  Voor de module Tekstverwerken wordt uitsluitend een vrijstelling verleend op basis van een erkend diploma of certificaat dat minder dan 3 jaar geleden is behaald voor de door het LSSO® vereiste versie van het betreffende tekstverwerkingsprogramma.
  Indien de module Tekstverwerken van de LSSO®-opleiding Telefoniste/Receptionisrte met een voldoende is afgesloten kan dit cijfer worden meegenomen naar de LSSO®-opleiding Secretaresse.

  Voor de module Spreadsheet wordt uitsluitend een vrijstelling verleend op basis van een erkend diploma of certificaat dat minder dan 3 jaar geleden is behaald voor de door het LSSO® vereiste versie van het betreffende spreadsheetprogramma.
  Indien de module Spreadsheet van de LSSO®-opleiding (Financieel) Administratief Medewerker met een voldoende is afgesloten kan dit cijfer worden meegenomen naar de LSSO®-opleiding Secretaresse.

  Voor de module Rekenvaardigheid kan een vrijstelling worden verleend als je beschikt over het diploma HAVO-wiskunde, MBO-lang economie, AOV/middenstand, BKB/PDB of een gelijkwaardig diploma.

  Indien je meent voor een vrijstelling in aanmerking te komen kan daarvoor een schriftelijk verzoek worden ingediend. Hierbij moeten kopieën van diploma's, certificaten en cijferlijsten worden toegevoegd.