Aanvragen STAP-budget 2023 uitgesteld

Geplaatst op 23 december 2022

De eerstvolgende mogelijkheid om scholingsbudget aan te vragen in het kader van het STAP-budget is uitgesteld naar 28 februari 2023. In november heeft het kabinet namelijk aangegeven de STAP-regeling strenger en strakker te willen maken. Dat blijkt meer tijd te kosten dan gedacht. Daarom is besloten om het aanvraagtijdvak voor STAP-budget van januari 2023 over te slaan

Vanaf 28 februari is het weer mogelijk om  in het kader van de STAP-regeling maximaal € 1.000,- opleidingsbudget aan te vragen bij het UWV. 

Meer kansen op de arbeidsmarkt door opleiding

Met het geld uit het STAP-budget kun je een opleiding, training of cursus volgen. Met het STAP-budget  wil de overheid mensen helpen om zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Werknemers en werkzoekenden hebben zo meer  kansen om hun baan te houden. Of om een nieuwe baan te vinden. Bijvoorbeeld door een opleiding te volgen om een mbo-diploma te behalen of door het volgen van een cursus voor om- of bijscholing.

STAP-budget vervangt fiscale aftrek scholingskosten

Het STAP-budget vervangt de fiscale aftrek van scholingskosten. Mensen die het meeste voordeel hebben van bijscholing maken te weinig gebruik van deze mogelijkheid. Denk aan flexwerkers, werkzoekenden en werkenden met beroepen waar minder vraag naar is. Of mensen die om financiële redenen geen (bij)scholing kunnen volgen. De overheid wil dat deze mensen met het STAP-budget sneller kiezen voor een opleiding of cursus. Zodat zij minder kans hebben om werkloos te worden. Of dat lang te blijven.

Omscholen en baan houden of wisselen

Mensen die zich laten om- of bijscholen kunnen voorkomen dat ze hun baan verliezen. Ook hebben zij meer kans om een andere baan te vinden. Werk verandert namelijk snel. Steeds meer werk is digitaal. Hierdoor komen er nieuwe banen bij, terwijl andere banen verdwijnen. Ook door de coronacrisis verdwijnen er banen. Terwijl er in de zorg, techniek en het onderwijs juist veel vacatures zijn.

Voor mensen met zware beroepen, bijvoorbeeld in de bouw, kan omscholing helpen om van baan te wisselen. Zo kunnen zij op een gezonde manier de AOW-leeftijd bereiken.

STAP-budget aanvragen bij UWV

Vanaf 28 februari 2023 kunnen werkenden en werkzoekenden opnieuw bij UWV het STAP-budget aanvragen. Dit kan per persoon 1 keer per jaar. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. 

« Naar overzicht