ECDL

ECDL-examens

ECDL Nederland levert examens in (basis-)computervaardigheden. Hiermee bevordert ECDL Nederland de computerkennis en wordt het kennisniveau van IT verhoogd. ECDL is de afkorting van European Computer Driving License, of te wel het Europees Computer Rijbewijs. Instituut Röben verzorgt opleidingen en trainingen ter voorbereiding op de ECDL examens. De ECDL examens moeten worden afgelegd in een door ECDL geautoriseerd testcentrum.

Afname van het examen

 

De ECDL modules worden door middel van een online testsysteem afgenomen. De examens zijn webbased maar vrijwel altijd onder toezicht. De sterkte van de ECDL examens ligt in het feit dat deze zeer nauw aansluiten met de praktijk: de uit te voeren taken gebeuren rechtstreeks in de desbetreffende applicatie en alle mogelijke oplossingen die correct zijn worden aanvaard. De help-functie kan worden gebruikt om de vereiste taken te vervullen. Enkele theoretische vragen worden geëxamineerd in de vorm van multiple choice vragen (bijv. in de module Digi-veiligheid).

De examens van ECDL duren 45 minuten en worden als succesvol beschouwd wanneer je minstens 75% correcte antwoorden geeft.  Al jouw examenresultaten worden gelinkt aan jouw ECDL ID en zullen zichtbaar zijn in het online profiel van jou.

Uitslag
Je ontvangt onmiddellijk na afloop van het examen de uitslag. Indien je voor de vier basismodules bent geslaagd, ontvang je van ECDL Nederland automatisch het ECDL Basisdiploma. Als je daarnaast nog drie standaardmodules behaalt, ontvang je uiteindelijk het (volledige) ECDL Standaarddiploma.