Edunoord

Dit doet Edunoord! Wat doet u?
De organisatie
Leslocaties
Werken bij Edunoord

Algemene voorwaarden
Gedragscode
Klachtenprocedure

Dit doet Edunoord! Wat doet u?

Wie verder wil komen moet vooruit kijken. Keuzes maken. Initiatief tonen. En doordacht werken aan zijn of haar vaardigheden en deskundigheid. Edunoord biedt u hiervoor een waardevolle basis. Wij bieden opleidingen, cursussen en trainingen voor zowel bedrijven als particulieren. U heeft hierbij keuze uit een ruim en gevarieerd aanbod. Interessante mogelijkheden die één ding met elkaar gemeen hebben. Ze zijn allemaal toegespitst op uw specifieke wensen en opleidingsbehoefte.

Opleidingen met een hoog rendement

Er bestaan talloze redenen waarom u voor Edunoord kunt kiezen. Zo bieden wij bedrijven de mogelijkheid om de kennis en vaardigheden van medewerkers continue up-to-date te houden. Particulieren kunnen daarnaast met de opleidingen, cursussen en trainingen hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroten. Het rendement van de opleidingen staat in onze werkwijze centraal. Op basis van uw opleidingsbehoefte stemmen we de scholing dan ook nauwkeurig af op de praktijk. Zodat de geleerde kennis en vaardigheden probleemloos zijn toe te passen in bedrijfsspecifieke situaties.

De voordelen van Edunoord

 • een ruim aanbod aan opleidingen 
 • zowel voor bedrijf als individu 
 • docenten en trainers uit de praktijk 
 • toegespitst op specifieke bedrijfssituaties 
 • afgestemd op uw opleidingsbehoefte

De organisatie

Tot medio 2003 was Edunoord onderdeel van het Friesland College. Na de verzelfstandiging  is het als een zelfstandig en particulier opleidingsbedrijf verder gegaan met eigen vestigingen in Leeuwarden en Heerenveen.

De opleidingen en trainingen van Edunoord zijn ondergebracht in een tweetal opleidingsclusters. Elk cluster heeft haar eigen aanbod aan opleidingen en trainingen en/of richt zich op een (aantal) specifieke bedrijfstak(ken).

Edunoord opleiding en training
Onder de naam Edunoord opleiding & training  worden opleidingen en trainingen verzorgd op het gebied van intern transport, logistiek en arbo & veiligheid. Opleidingen en trainingen waarbij theorie en praktijk in balans zijn. Door de inzet van trainers die zelf met beide benen in de praktijk staan, is een perfecte aansluiting met de laatste (vak)inhoudelijke ontwikkelingen gegarandeerd.

Röben opleiding en training
Röben is een opleidingsinstituut met een lange en rijke historie. Sinds 1917 verzorgt het administratieve opleidingen en trainingen Opleidingen en trainingen die nog niets aan actualiteit hebben ingeboet. Waarvan de kwaliteit wordt gewaarborgd door afsluitende, landelijke examens van onafhankelijke exameninstituten, zoals de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens, Nemas en LSSO. Daarnaast verzorgt Röben taaltrainingen, ict-trainingen en opleidingen op het gebied van management en ondernemerschap. 

Leslocaties

De opleidingen en trainingen op basis van open-inschrijving van Edunoord worden verzorgd in het eigen opleidingscentrum in Heerenveen. Daarnaast wordt in Leeuwarden voor het verzorgen van opleidingen en trainingen gebruik gemaakt Crystalic Business Park in Leeuwarden. De locaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer en met de auto en voorzien van voldoende gratis parkeergelegenheid..                                                                              

Werken bij Edunoord

Edunoord is voorturend op zoek naar enthousiaste en inspirerende docenten. Zowel voor onze opleidingen en trainingen op basis van open-inschrijving, als voor de bedrijfstrainingen.

Denk jij in een bepaald vakgebied een verdere kwaliteitsimpuls te kunnen geven aan onze opleidingen en trainingen, neem dan contact met ons op.

Algemene voorwaarden

Richting Consumenten hanteert Edunoord de Algemene Voorwaarden van het NRTO. Deze algemene voorwaarden zijn afgestemd met de Consumentenbond.

Open de onderstaande documenten voor nadere informatie omtrent de Algemene Voorwaarden richting Consumenten en voor nadere informatie omtrent de Algemene Voorwaarden die Edunoord hanteert voor de Zakelijke Markt.

Gedragscode

Edunoord is aangesloten bij de NRTO en dient zich als lid van de NRTO te houden aan haar gedragscode. Klik hier voor nadere informatie omtrent de Gedragscode.

Klachtenprocedure

 • Klachten kunnen alleen schriftelijk per brief of middels het contactformulier op de website worden ingediend bij:

  Edunoord
  t.a.v. de heer T. Douma
  Postbus 330
  8901 BC Leeuwarden
   
 • De klacht wordt geregistreerd en opgenomen in het klachtenboek en samen met de uit de klacht voortvloeiende correspondentie voor een periode van 5 jaar bewaard.
 • De ontvangst van de klacht wordt schriftelijk bevestigd aan de indiener.
 • De afhandeling van de klacht valt onder verantwoordelijkheid van de directie van Edunoord.
 • In principe mag de indiener binnen 10 werkdagen, gerekend vanaf de dag van ontvangst, een schriftelijke reactie verwachten van de directie van Edunoord.
 • Indien de klacht niet binnen de vastgestelde termijn van 10 werkdagen kan worden afgehandeld, ontvangt de indiener van de directie van Edunoord een brief waarin wordt aangegeven binnen welke termijn de reactie uiteindelijk wel mag worden verwacht.

Open het onderstaande document voor nadere informatie omtrent de Klachtenprocedure en de Geschillencommissie.

Privacy statement

De door cursisten en/of verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor een verantwoorde bedrijfsvoering zoals het onderhouden van de cursistenadministratie, het opstellen van lesroosters en het verstrekken van informatie over onze opleidingen . De gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden.