B-VCA (klassikaal)

 • Algemeen
 • Uitgebreide omschrijving
 • In 1994 is het Nederlandse VCA-systeem ingevoerd en dit is in de huidige maatschappij niet meer weg te denken. VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Het behelst een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu). In de Arbo-wet is de verplichting voor werkgevers opgenomen om de werknemers in voldoende mate te instrueren op dit gebied. In de cursus Basisveiligheid (B-VCA) krijgen de deelnemers basiskennis aangereikt voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden in o.a. de bouwnijverheid en de industrie.

  Voor wie?

  De cursus is bestemd voor medewerkers van bedrijven die VCA gecertificeerd (willen) zijn, of als onderaannemer voor een gecertificeerd bedrijf (willen) werken. Het lesmateriaal moet voorafgaand aan de cursus bestudeerd zijn.

  Resultaat

  De cursus wordt aansluitend op de les afgesloten met een examen. Het examen wordt door een onafhankelijk en gecertificeerd exameninstituut (Pontifex) afgenomen. Bij voldoende resultaat ontvangt de kandidaat een landelijk diploma + pasje met een geldigheid van 10 jaar.

 • In 1994 is het Nederlandse VCA-systeem ingevoerd en dit is in de huidige maatschappij niet meer weg te denken. VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Het behelst een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu). In de Arbo-wet is de verplichting voor werkgevers opgenomen om de werknemers in voldoende mate te instrueren op dit gebied. In de cursus Basisveiligheid (B-VCA) krijgen de deelnemers basiskennis aangereikt voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden in o.a. de bouwnijverheid en de industrie.

  Voor wie?

  De cursus is bestemd voor medewerkers van bedrijven die VCA gecertificeerd (willen) zijn, of als onderaannemer voor een gecertificeerd bedrijf (willen) werken.

  Resultaat

  De cursus wordt afgesloten met een examen. Het examen wordt door een onafhankelijk en gecertificeerd exameninstituut (Pontifex) afgenomen. Bij voldoende resultaat ontvangt de kandidaat een landelijk diploma + pasje met een geldigheid van 10 jaar.

  Vooropleiding

  Een specifieke vooropleiding is niet vereist. Het lesmateriaal moet voorafgaand aan de cursus bestudeerd zijn.

  Programma

  Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Veiligheids- en gezondheidswetgeving
  • Gevaren, risico's en preventie
  • Ongevallen: oorzaak en preventie
  • Veiligheidsgedrag
  • Rechten, plichten en overleg
  • Procedures, instructies en signalering
  • Voorbereiding op noodsituaties
  • Gevaarlijke stoffen
  • Brand en explosie
  • Arbeidsmiddelen
  • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
  • Elektriciteit
  • De ergonomische werkplek
  • Persoonlijke Beschermingsmiddelen.

  Certificering

  De cursus wordt aansluitend op de les aan het eind van de dag afgesloten met een examen. Het examen wordt door een onafhankelijk gecertificeerd exameninstituut (Pontifex) afgenomen. Bij voldoende resultaat ontvangt de kandidaat een landelijk diploma + pasje met een geldigheid van 10 jaar.

  Opleidingsduur

  De cursus duurt 1 dag.

  Lesmateriaal

  Het studiemateriaal wordt u voorafgaand aan de cursus toegestuurd.

  Cursusplaats

  De cursus wordt gegeven in Heerenveen

  Bijzonderheden

  Vanaf 6 kandidaten kan de cursus ook in-company worden verzorgd.