Bedrijfshulpverlener

 • Algemeen
 • Uitgebreide omschrijving
 • Om beroepschauffeur te blijven, zijn beroepschauffeurs verplicht iedere vijf jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen. Als je niet voldoet aan de nascholingsplicht, mag je je vak niet meer uitoefenen. De nascholing moet bestaan uit cursussen die door CCV gecertificeerd zijn. De cursus Bedrijfshulpverlener (N25) is een van de door CCV gecertificeerde cursussen.
  In ieder bedrijf moeten volgens de Arbo-wet een of meer medewerkers zijn opgeleid tot bedrijfshulpverlener. De bedrijfshulpverlener dient bij calamiteiten of ongevallen de hulp te verlenen die noodzakelijk is om letsel en schade te voorkomen of te beperken.

  Voor wie?

  De cursus is bestemd voor medewerkers die binnen een bedrijf of instelling belast zijn/worden met bedrijfshulpverleningstaken bij calamiteiten en ongevallen. Een specifieke vooropleiding is niet vereist. Deelnemers die een geldig diploma Eerste Hulp (Oranje Kruis) kunnen overleggen, kunnen een vrijstelling krijgen voor het onderdeel Levensreddende Eerste Handelingen.

  Resultaat

  Na afloop van de cursus kunt u op een juiste en adequate wijze optreden als bedrijfshulpverlener.

  Bijzonderheden

  Waarde nascholing: 14 uren.

 • Om beroepschauffeur te blijven, zijn beroepschauffeurs verplicht iedere vijf jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen. Als je niet voldoet aan de nascholingsplicht, mag je je vak niet meer uitoefenen. De nascholing moet bestaan uit cursussen die door CCV gecertificeerd zijn. De cursus Bedrijfshulpverlener is een van de door CCV gecertificeerde cursussen.
  In ieder bedrijf moeten volgens de Arbo-wet een of meer medewerkers zijn opgeleid tot bedrijfshulpverlener. De bedrijfshulpverlener dient bij calamiteiten of ongevallen de hulp te verlenen die noodzakelijk is om letsel en schade te voorkomen of te beperken.

  Voor wie?

  De cursus is bestemd voor medewerkers die binnen een bedrijf of instelling belast zijn/worden met bedrijfshulpverleningstaken bij calamiteiten en ongevallen. Een specifieke vooropleiding is niet vereist. Deelnemers die een geldig diploma Eerste Hulp (Oranje Kruis) kunnen overleggen, kunnen een vrijstelling krijgen voor het onderdeel Levensreddende Eerste Handelingen.

  Resultaat

  Na afloop van de cursus kunt u op een juiste en adequate wijze optreden als bedrijfshulpverlener.

  Toelatingseisen

  Een specifieke vooropleiding is niet vereist. Deelnemers die een geldig diploma Eerste Hulp (Oranje Kruis) kunnen overleggen, kunnen een vrijstelling krijgen voor het onderdeel Levensreddende Eerste Handelingen.

  Programma

  De volgende onderwerpen komen tijdens de cursus aan de orde:

  • Brandbestrijding & Ontruiming
   - brandbestrijding;
   - veiligheidsvoorzieningen en ontruiming;
   - communicatie.
  • Levensreddende Eerste Handelingen
   - bloedingen;
   - bewusteloosheid; 
   - ademhaling;
   - circulatie; 
   - verplaatsen van een slachtoffer;
    - AED.

  Certificering

  De cursus wordt afgesloten met een examen. Het examen wordt door een onafhankelijk gecertificeerd exameninstituut (NIBHV) afgenomen. Bij voldoende resultaat ontvangt de kandidaat een officieel erkend diploma en pasje met een geldigheid van 1 jaar.
  Daarnaast worden er 14 uren bijgeschreven in het kader van de verplichte nascholing voor het behouden van code 95.

  Opleidingsduur

  De cursus duurt 2 dagen. Aan het eind van beide dagen vindt het examen plaats.

  Lesmateriaal

  Het studiemateriaal wordt u vooraf toegestuurd.

  Cursusplaats

  De cursus wordt gegeven in Leeuwarden en Heerenveen.

  Bijzonderheden

  Edunoord is als erkend opleidingsinstituut in het bezit van het Keurmerk Opleidingsinstituten Bedrijfshulpverlening. De cursus kan tevens als bedrijfscursus op maat en in-company worden verzorgd.