NEN 3140 VOP

 • Algemeen
 • Uitgebreide omschrijving
 • De Nederlandse wet, de Arbowet en het Arbeidsomstandig- hedenbesluit, stelt dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. De NEN 3140 biedt het kader om aan die eisen te kunnen voldoen en geeft in hoofdlijnen aan hoe je veilig te werk gaat wanneer je werkt met of aan elektrotechnische installaties.

  Voor wie?

  De cursus NEN 3140 VOP is bestemd voor medewerkers zonder een elektrotechnische opleiding die binnen een organisatie belast zijn/worden met het verrichten van eenvoudige en standaard electrotechnische werkzaamheden in, aan of in de nabijheid van laagspanningsinstallaties.

  Resultaat

  Na het volgen van de cursus:

  • ben je op de hoogte van wet- en regelgeving (Arbowet, Arbobesluit en Arbocatalogi)
  • ken je de gevaren van het werken met elektriciteit
  • weet je welke procedures en maatregelen er zijn en welke hulpmiddelen gebruikt worden
  • kun je veilig werken aan of met laagspanningsinstallaties
 • De Nederlandse wet, de Arbowet en het Arbeidsomstandighedenbesluit, stelt dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. De NEN 3140 biedt het kader om aan die eisen te kunnen voldoen en geeft in hoofdlijnen aan hoe je veilig te werk gaat wanneer je werkt met of aan elektrotechnische installaties.

  Voor wie?

  De cursus NEN 3140 VOP is bestemd voor medewerkers zonder een elektrotechnische opleiding die binnen een organisatie belast zijn/worden met het verrichten van eenvoudige en standaard electrotechnische werkzaamheden in, aan of in de nabijheid van laagspanningsinstallaties.

  Toelatingseisen

  Een specifieke vooropleiding is niet vereist.

  Resultaat

  Na het volgen van de cursus:

  • ben je op de hoogte van wet- en regelgeving (Arbowet, Arbobesluit en Arbocatalogi)
  • ken je de gevaren van het werken met elektriciteit
  • weet je welke procedures en maatregelen er zijn en welke hulpmiddelen gebruikt worden
  • kun je veilig werken aan of met laagspanningsinstallaties

  Programma

  In de cursus wordt ingegaan op de voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden aan delen van laagspanningsinstallaties of in de omgeving daarvan. Behandeld wordt onder meer:

  • basisbegrippen elektriciteit;
  • de gevaren van elektriciteit;
  • bescherming tegen aanraking en kortsluiting;
  • de Arbeidsomstandighedenwet;
  • relatie Arbo-wet - NEN-EN 50110-1/ NEN 3140
  • bedrijfsvoeringsprocedures;
  • werkprocedures;
  • onderhoudsprocedures.

  Certificering

  Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat. De cursus kan eventueel ook worden afgesloten met een officieel examen. Het certificaat is 3 jaar geldig.

  Cursusduur

  De cursus duurt 2 dagdelen.

  Cursusplaats

  De cursus wordt gegeven in Leeuwarden, maar kan (bij minimaal 4 deelnemers) ook in-company worden verzorgd.