Preventiemedewerker

 • Algemeen
 • Uitgebreide omschrijving
 • Werkgevers zijn verplicht de preventietaken vorm te geven in hun bedrijf. Zij kunnen daarvoor één of meerdere werknemers aanwijzen: de preventiemedewerker(s). Dit zijn eigen werknemers die de werkgever bijstaan in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer. In kleine bedrijven mag de werkgever zelf de preventietaken uitvoeren. Zij zijn een goed toegankelijk aanspreekpunt voor collega’s met vragen over veiligheid en gezondheid op de werkvloer. 

  Voor wie?

  Werknemers die de functie van preventiemedewerker zullen gaan vervullen of belast zijn met het ontwikkelen en bewaken van arbobeleid. Een specifieke vooropleiding is niet noodzakelijk.

  Resultaat

  Na het volgen van de cursus heb je kennis van de wijze waarop de preventiemedewerker zijn/haar preventietaken moet uitvoeren binnen de relevante wet- en regelgeving:

  • je kent de betekenis van relevante artikelen uit de Arbowet voor de invulling van preventietaken
  • je kent de betekenis van relevante artikelen uit de Wet op de Ondernemingsraden voor de preventiemedewerker;
  • je kent de eisen waaraan een RI&E en een plan van aanpak moeten voldoen;
  • je kent de rol van de medezeggenschap met betrekking tot de preventietaken;
  • je kent de rol, de positie en het takenpakket van een preventiemedewerker in een bedrijf;
  • je kent een mogelijke aanpak voor het uitvoeren van de arbomaatregelen.
 • Werkgevers zijn verplicht de preventietaken vorm te geven in hun bedrijf. Zij kunnen daarvoor één of meerdere werknemers aanwijzen: de preventiemedewerker(s). Dit zijn eigen werknemers die de werkgever bijstaan in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer. In kleine bedrijven mag de werkgever zelf de preventietaken uitvoeren. Zij zijn een goed toegankelijk aanspreekpunt voor collega’s met vragen over veiligheid en gezondheid op de werkvloer. 

  Voor wie?

  Werknemers die de functie van preventiemedewerker zullen gaan vervullen of belast zijn met het ontwikkelen en bewaken van arbobeleid. Een specifieke vooropleiding is niet noodzakelijk.

  Resultaat

  Na het volgen van de cursus heb je kennis van de wijze waarop de preventiemedewerker zijn/haar preventietaken moet uitvoeren binnen de relevante wet- en regelgeving:

  • je kent de betekenis van relevante artikelen uit de Arbowet voor de invulling van preventietaken
  • je kent de betekenis van relevante artikelen uit de Wet op de Ondernemingsraden voor de preventiemedewerker;
  • je kent de eisen waaraan een RI&E en een plan van aanpak moeten voldoen;
  • je kent de rol van de medezeggenschap met betrekking tot de preventietaken;
  • je kent de rol, de positie en het takenpakket van een preventiemedewerker in een bedrijf;
  • je kent een mogelijke aanpak voor het uitvoeren van de arbomaatregelen.

  Vooropleiding

  Een specifieke vooropleiding is niet noodzakelijk.

  Programma

  Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Arbowetgeving en aansprakelijkheid;
  • Functie en positie van de preventiemedewerker;
  • RI&E plan van aanpak en risico-reductieplan;
  • Veiligheid, gezondheid en welzijn en accenten hiervan;
  • Adviesvaardigheden en gesprekstechnieken;
  • Wet verbetering Poortwachter.

  Certificering

  De cursus wordt afgesloten met een examen dat door een onafhankelijk gecertificeerd exameninstituut (NIBHV) wordt afgenomen. Het examen bestaat uit een theorietoets met meerkeuzevragen. Bij voldoende resultaat ontvang je een certificaat.

  Opleidingsduur

  De training duurt 1 dag.

  Lesmateriaal

  Het studiemateriaal wordt u twee weken voorafgaand aan de cursus toegezonden.

  Cursusplaats

  De cursus wordt gegeven in Heerenveen.