Preventiemedewerker

 • Algemeen
 • Uitgebreide omschrijving
 • In 2005 is de functie van Preventiemedewerker geïntroduceerd en dient deze in het bedrijf aangesteld te zijn. Begin 2007 is nog een aantal belangrijke zaken gewijzigd. Steeds meer verantwoordelijkheden komen bij u in uw organisatie te liggen. De kennis die de preventiemedewerker moet hebben, wordt mede aan de hand van de RI&E vastgesteld.

  Voor wie?

  Werknemers die de functie van preventiemedewerker zullen gaan vervullen of belast zijn met het ontwikkelen en bewaken van arbobeleid. Een specifieke vooropleiding is niet noodzakelijk.

  Resultaat

  De cursus preventiemedewerker geeft de toekomstige preventiemedewerker voldoende kennis om de functie effectief en efficiënt te kunnen aanpakken en voorlichting en advisering aan management en collegae te geven op operationeel niveau.

 • In 2005 is de functie van Preventiemedewerker geïntroduceerd en dient deze in het bedrijf aangesteld te zijn. Begin 2007 is nog een aantal belangrijke zaken gewijzigd. Steeds meer verantwoordelijkheden komen bij u in uw organisatie te liggen. De kennis die de preventiemedewerker moet hebben, wordt mede aan de hand van de RI&E vastgesteld.

  Voor wie?

  Werknemers die de functie van preventiemedewerker zullen gaan vervullen of belast zijn met het ontwikkelen en bewaken van arbobeleid. Een specifieke vooropleiding is niet noodzakelijk.

  Resultaat

  De cursus preventiemedewerker geeft de toekomstige preventiemedewerker voldoende kennis om de functie effectief en efficiënt te kunnen aanpakken en voorlichting en advisering aan management en collegae te geven op operationeel niveau.

  Vooropleiding

  Een specifieke vooropleiding is niet noodzakelijk.

  Programma

  Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Arbowetgeving en aansprakelijkheid;
  • Functie en positie van de preventiemedewerker;
  • RI&E plan van aanpak en risico-reductieplan;
  • Veiligheid, gezondheid en welzijn en accenten hiervan;
  • Adviesvaardigheden en gesprekstechnieken;
  • Wet verbetering Poortwachter.

  Certificering

  De cursus wordt afgesloten met een examen dat door een onafhankelijk gecertificeerd exameninstituut (NIBHV) wordt afgenomen. Bij voldoende resultaat ontvangt de kandidaat een certificaat.

  Opleidingsduur

  De training duurt 1 dag.

  Lesmateriaal

  Het studiemateriaal wordt u twee weken voorafgaand aan de cursus toegezonden.

  Cursusplaats

  De cursus wordt gegeven in Heerenveen.