Preventiemedewerker start 24 mei

Geplaatst op 5 mei 2023

Het is niet bij iedereen bekend, maar de Arbowet verplicht bedrijven met personeel om een preventiemedewerker aan te wijzen. Bij bedrijven tot 25 medewerkers mag ook de eigenaar die rol vervullen. Preventiemedewerkers hebben een belangrijke taak als het gaat om het bevorderen van de veiligheid en de gezondheid op de werkvloer en het voorkomen van gevaarlijke situaties, zowel voor personeel als bezoekers en leveranciers. Onder de wettelijke taken van de preventiemedewerker vallen onder andere het maken van de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het zorgdragen voor en het (mede) uitvoeren van verbetermaatregelen op het gebied van gezond en veilig werken.

Edunoord verzorgt een 1-daagse training tot Preventiemedewerker. De opleiding wordt verzorgd in Heerenveen en afgesloten met een officieel examen van het NIBHV.

« Naar overzicht