Veilig werken met de minigraver

 • Algemeen
 • Uitgebreide omschrijving
 • In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van een minigraver. Volgens de Arbowet mogen hef- en hijsmiddelen, waaronder ook de minigraver valt, alleen worden bediend door personen die daartoe specifieke deskundigheid bezitten. Met de 1-daagse opleiding Veilig Werken met de Minigraver voldoet u aan de door de Arbowet gestelde eis.

  Voor wie?

  De cursus is bestemd voor een ieder die werkt of gaat werken met de minigraver.

  Resultaat

  Na afloop van de cursus beschikt de kandidaat over voldoende kennis en vaardigheden om veilig en schadevrij te kunnen werken met de minigraver.

 • In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van een minigraver. Volgens de Arbowet mogen hef- en hijsmiddelen, waaronder ook de minigraver valt, alleen worden bediend door personen die daartoe specifieke deskundigheid bezitten. Met de 1-daagse opleiding Veilig Werken met de Minigraver voldoet u aan de door de Arbowet gestelde eis.

  Voor wie?

  De cursus is bestemd voor een ieder die werkt of gaat werken met de minigraver.

  Resultaat

  Na afloop van de cursus beschikt de kandidaat over voldoende kennis en vaardigheden om veilig en schadevrij te kunnen werken met de minigraver.

  Toelatingseisen

  Bij de 1-daagse cursus wordt verondersteld dat de kandidaat duur enige ervaring heeft in het werken met een minigraver. Voor kandidaten die geen ervaring hebben in het werken met een minigraver kan de cursus langer duren. Een en ander is mede afhankelijk van aard van de werkzaamheden die dienen te worden verricht met de minigraver en de groepsgrootte.

  Programma

  De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte:

  Theorie

  • Wetgeving
  • Arbo-wet
  • Verantwoording
  • Opbouw
  • Hydraulisch systeem
  • Gebruik openbare weg
  • Veilig werken

  Praktijk

  • Bediening van de minigraver
  • Werking van de minigraver (techniek en onderhoud)
  • Oefenen met de minigraver
  • Controle

  Certificering

  Tijdens de cursus wordt een theorie- en een praktijktoets afgenomen. Wanneer beide onderdelen met een voldoende worden afgesloten, ontvangt de kandidaat een certificaat en een veiligheidspas met een geldigheidsduur van 5 jaar.

  Opleidingsduur

  De opleiding duurt (in principe) 1 dag van 8.30 – 16.30 uur.

  Lesmateriaal

  Het lesmateriaal wordt aan het begin van de cursus uitgereikt.

  Cursusplaats

  De cursus wordt uitsluitend in-company verzorgd.
  .