Assistent Makelaar Wonen

 • Algemeen
 • Uitgebreide omschrijving
 •  De opleiding Assistent Makelaar (Wonen) vormt een eerste kennismaking met de vastgoedbranche. Een beeld wordt verkregen van de verschillende werkzaamheden van een makelaar. De opleiding is verplicht gesteld voor NVM-medewerkers.

  Voor wie?

   De opleiding Assistent Makelaar (Wonen) is bestemd voor medewerkers van makelaarskantoren, gemeenten, woning- corporaties en voor particulieren met belangstelling voor de vastgoedbranche. Sinds 1 januari 2012 moeten alle buitendienst- medewerkers een makelaarskantoor aangesloten bij NVM-Wonen minimaal in het bezit zijn van het diploma Assistent Makelaar.

   

 • De opleiding Assistent Makelaar (Wonen) vormt een eerste kennismaking met de vastgoedbranche. Een beeld wordt verkregen van de verschillende werkzaamheden van een makelaar. De opleiding is verplicht gesteld voor NVM-medewerkers.

  Voor wie?

  De opleiding Assistent Makelaar (Wonen) is bestemd voor medewerkers van makelaarskantoren, gemeenten, woningcorporaties en voor particulieren met belangstelling voor de vastgoedbranche. Sinds 1 januari 2012 moeten alle buitendienstmedewerkers van een NVM-Wonen makelaarskantoor minimaal in het bezit zijn van de opleiding Assistent Makelaar.

  Toelatingseisen

  Een specifieke vooropleiding is niet vereist.

  Programma

  De opleiding bestaat uit twee theoriemodules, Recht en Capita Selecta. Daarnaast kent de opleiding een praktijk- module ter voorbereiding op de Praktijktoets. In de beide theoriemodules komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  Recht

  Juridische Aspecten 1 (Privaatrecht)

  • Inleiding in het recht
  • Personen- en familierecht
  • Goederenrecht
  • Verbintenissen en contractrecht
  • Notariaat
  • Kadaster

  Juridische Aspecten 2 (Publiekrecht)

  • Recht algemeen en staatsrecht
  • Woningwet, Huisvestingswet en Leegstandwet
  • WRO, Wsvd, Landinrichting en planschade
  • Onteigening en Wvg
  • Milieuwetgeving
  • Belastingen
  • Diverse wetten

  Capita Selecta

  Bouwkunde

  • Constructieve opbouw
  • Afwerking en installaties
  • Kwaliteitsbeoordeling, onderhoud en beheer

  Economie / Marketing

  • Markten
  • Economie en conjunctuur
  • Banken en financiële markten

  Makelaardijleer

  • Praktijkleer makelaardij
  • Koop, verkoop en veiling
  • Huur, verhuur en beheer
  • Financiering
  • Taxatieleer
  • Marketingbeleid

  Praktijktoets

  Aan de hand van een opdrachtenboek moet je vijf praktijkopdrachten uitvoeren en vastleggen in een digitaal portfolio. De docent ondersteunt je bij het maken van de opdrachten en voorziet je van feedback. Een assessor van SVMNIVO beoordeelt uiteindelijk je portfolio. Bij voldoende niveau word je vervolgens opgeroepen voor de mondelinge verdediging van je portfolio. Deze verdediging duurt ongeveer dertig minuten en wordt afgenomen door een gecertificeerd makelaar of taxateur.

  Certificering

  Na afloop van de opleiding kan worden deelgenomen aan het examen van SVMNIVO. Het examen omvat twee theorietoetsen en een praktijktoets. Geslaagden mogen de titel ARMT gebruiken en komen in het openbaar register Assistent Makelaar.

  Vervolgopleidingen

  Makelaar-taxateur onroerende zaken. Van kandidaten die geslaagd zijn voor het onderdeel Rechten en/of Capita Selecta worden de eindcijfers van de onderdelen Juridische Aspecten 1 en 2 en/of Bouwkunde A en Aanvullende theorie Wonen / MKB elk met één punt verhoogd.

  Opleidingsduur

  De cursus duurt 20 avonden van 3 uren; circa 4 uur huiswerk per week.

  Lesmateriaal

  Het lesmateriaal wordt op de eerste cursusavond uitgereikt.

  Cursusplaats

  De cursus wordt verzorgd in Leeuwarden.