Business Information Management Foundation

Business Information Management wordt in Nederland aangeduid als informatiemanagement en functioneel beheer. BiSL is het bestaande framework voor business information management. Het framework beschrijft de processen en activiteiten en ondersteunt dit met een set van best practices.

In de training Business Information Management Foundation (with reference to BiSL) wordt informatievoorziening in de organisatie centraal geplaatst. Wat zijn de behoeften? Welke eisen en wensen stelt de organisatie aan de IT-dienstverlening? Hoe stuurt de afnemer de IT-dienstverlening aan en hoe ondersteunt de IT-dienstverlener de gebruiker?

Voor wie

De doelgroep voor de training heeft in zijn of haar functie een rol bij het aansturen, richtinggeven en operationaliseren van de IT-dienstverlening vanuit de behoeften van de informatievoorziening in een organisatie.

Tot de doelgroep horen ook diegenen die op een andere wijze nauw betrokken zijn bij de informatievoorziening van een organisatie.

De training is daarom van belang voor IT-ers en niet-IT’ers die een verantwoordelijkheid hebben voor de informatievoorziening van een organisatie, bijvoorbeeld: functioneel beheerders, business-informatiemanagers, functioneel applicatiebeheerders, informatie-architecten, informatieanalisten, corporate information officers en service managers.

Resultaat

Na afloop van de training:

  • beschik je over kennis en inzicht van informatiemanagement aan de hand van de Business Information Library Services
  • beschik je over kennis en inzicht om het EXIN-examen  Business Information Management Foundation with reference to BiSL of het APMG-examen BiSL Foundation af te leggen