Ploegleider BHV

 • Algemeen
 • Uitgebreide omschrijving
 • Als er veel bedrijfshulpverleners in een bedrijf of instelling zijn en de plek waar zij moeten worden ingezet is complex, dan zal de behoefte ontstaan om de inzet van de individuele bedrijfshulpverleners te coördineren. Het is de taak van een ploegleider om de inzet van de ploeg BHV-ers te leiden en daarop controle uit te oefenen. Hiervoor is kennis nodig van het gebied waar het bedrijfshulpverleningsteam wordt ingezet en van de hulpmiddelen die gebruikt moeten worden.

  Voor wie?

  Bedrijfshulpverleners die binnen hun bedrijf een groep bedrijfshulpverleners moeten aansturen tijdens een BHV inzet.Een geldig diploma Basisopleiding Bedrijfshulpverlener van het NIBHV is een vereiste.

  Resultaat

  Na het volgen van de training:

  • heb je kennis van de wettelijke basis van de bedrijfshulpverlening
  • heb je kennis van de basisscenario’s die in elk bedrijf kunnen voorkomen
  • herken je BHV-voorzieningen en BHV-middelen
  • heb je kennis en inzicht in de taak van de ploegleider BHV
  • heb je kennis van de veiligheidsaspecten waarop gelet moet worden bij een BHV-inzet
  • kun je leiding geven aan een inzet van een BHV-ploeg
  • ken je de alarmerings- en communicatiemiddelen ten behoeve van de bedrijfshulpverlening
  • heb je inzicht in het samenwerken met de professionele hulpverleningsdienst(en)
 • Als er veel bedrijfshulpverleners in een bedrijf of instelling zijn en de plek waar zij moeten worden ingezet is complex, dan zal de behoefte ontstaan om de inzet van de individuele bedrijfshulpverleners te coördineren. Het is de taak van een ploegleider om de inzet van de ploeg BHV-ers te leiden en daarop controle uit te oefenen. Hiervoor is kennis nodig van het gebied waar het bedrijfshulpverleningsteam wordt ingezet en van de hulpmiddelen die gebruikt moeten worden.

  Voor wie?

  Bedrijfshulpverleners die binnen hun bedrijf een groep bedrijfshulpverleners moeten aansturen tijdens een BHV inzet.Een geldig diploma Basisopleiding Bedrijfshulpverlener van het NIBHV is een vereiste.

  Resultaat

  Na het volgen van de training:

  • heb je kennis van de wettelijke basis van de bedrijfshulpverlening
  • heb je kennis van de basisscenario’s die in elk bedrijf kunnen voorkomen
  • herken je BHV-voorzieningen en BHV-middelen
  • heb je kennis en inzicht in de taak van de ploegleider BHV
  • heb je kennis van de veiligheidsaspecten waarop gelet moet worden bij een BHV-inzet
  • kun je leiding geven aan een inzet van een BHV-ploeg
  • ken je de alarmerings- en communicatiemiddelen ten behoeve van de bedrijfshulpverlening
  • heb je inzicht in het samenwerken met de professionele hulpverleningsdienst(en)

  Vooropleiding

  Een geldig diploma Basisopleiding Bedrijfshulpverlener van het NIBHV is een vereiste.

  Programma

  Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wet- en regelgeving
  • De organisatie van bedrijfshulpverlening
  • Leiding geven aan BHV-ers
  • Communicatie

  Certificering

  De cursus wordt afgesloten met een examen dat bestaat uit een schriftelijk deel en een projectopdracht. Voldoende resultaat op beide onderdelen geeft recht op het diploma Ploegleider Bedrijfshulpverlener (NIBHV), dat een jaar geldig is.

  Opleidingsduur

  De cursus duurt 2 dagen, met een tussenperiode van 2 weken voor het maken van een huiswerkopdracht.

  Lesmateriaal

  Het studiemateriaal wordt tegelijk met de uitnodiging verzonden.

  Cursusplaats

  De cursus wordt gegeven in Heerenveen.