Metalektro

Om de Metalektro gezond te houden is een sterke arbeidsmarkt noodzakelijk. Een sterke arbeidsmarkt vraagt op haar beurt om gedegen opleidingen. A+O Metalektro spant zich in voor een gezonde arbeidsmarkt en gedegen opleidingen in de Metalektro. Dit doen wij voor meer dan 1.200 metalektro-bedrijven en voor ruim 140.000 mensen die in deze sector werkzaam zijn. De sociale partners besturen A+O ‘paritair’ (zowel werkgeversvereniging als werknemersorganisaties), waarmee zij evenwicht bereiken in de besluitvorming.

A+O kan fungeren als een vraagbaak, een sparringpartner, een facilitator en een intermediair voor scholen en bedrijven. Als bedrijfstakfonds 'exploreren' wij de aanwezige kennis bij opleiders, werkgevers en werknemers en 'exporteren' wij deze naar andere plaatsen in de bedrijfstak. Deze 'best practices' kunnen weer praktijkvoorbeeld zijn voor andere scholen en bedrijven. Zo delen we samen de kennis en vergroten we de slagkracht van uw school en bedrijf en dus van de Metalektro.