Oranje Kruis

Het Oranje Kruis is een organisatie op het gebied van eerste hulp (EHBO). Het Oranje Kruis:

  • stelt EHBO-richtlijnen vast van het Oranje Kruis EHBO diploma
  • stelt EHBO leerstof samen
  • neemt examens af
  • reikt onder meer het diploma Eerste Hulp Oranje Kruis uit
  • bewaakt de geldigheid daarvan

De basisopleiding Eerste Hulp bij Ongelukken leidt op tot het Diploma Eerste Hulp. Daarnaast heeft Het Oranje Kruis lesstof en eindtermen ontwikkeld voor het diploma Instructeur Eerste Hulp, diploma Lotus, diploma Eerste Hulp Junior, diploma Jeugd Eerste Hulp A en diploma Jeugd Eerste Hulp B.

Een onafhankelijk College van Deskundigen bepaalt de inhoud en eindtermen, uitsluitend voor de verschillende Oranje Kruis opleidingen en bewaakt de inhoud van de Oranje Kruis lesboeken.