STAP-budget: nu aanvragen!

Een eigen opleidingsbudget van 1000 euro (incl. BTW) per jaar. Zomaar helemaal voor niets. Sinds 1 maart 2022 is het STAP-budget beschikbaar voor (vrijwel) iedereen die in Nederland mag werken. Het STAP-budget is een nieuwe landelijke overheidssubsidie die je zelf eenvoudig aanvraagt voor het volgen van een opleiding of training. Zonder tussenkomst van je werkgever. Het vervangt de aftrek van studiekosten via de inkomstenbelasting. 

STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie. Deze nieuwe overheidsregeling maakt het voor iedereen makkelijker om een opleiding of training te volgen die bijdraagt aan het verbeteren van de eigen positie op de arbeidsmarkt. Met het STAP-budget geeft de overheid werkenden en werkzoekenden meer regie over hun eigen loopbaan. Voor het behoud van je baan of juist een volgende carrièrestap kan een specifieke opleiding of training erg belangrijk zijn. Financiële drempels mogen dan geen reden zijn om daarvan af te zien. De STAP-regeling voorkomt dit en maakt (bij)scholing voor een ieder betaalbaar.

Beschikbare budget

In 2022 is er circa 160 miljoen euro beschikbaar, dus 160.000 personen kunnen een opleidingsbudget van 1000 euro aanvragen. In 2023 loopt dit budget op tot 200 miljoen euro en kunnen 200.000 personen een budget aanvragen..

Aanvraagprocedure

De overheid heeft het aanvragen van een STAP-budget getracht zo makkelijk mogelijk te maken. Wil je bij Edunoord (of Röben) een opleiding of training volgen met je STAP-budget, dan hoef je als aanstaande cursist maar een paar dingen te doen. Let wel op: je moet het STAP-budget zélf via DigiD aanvragen. Wij als opleider kunnen dat niet voor je doen. 

  • Je meldt je via onze website aan voor de opleiding en training die je graag wilt volgen en geeft in het opmerkingenveld aan dat je gebruik wilt maken van je STAP-budget
  • Je ontvangt van ons een bevestiging van je aanmelding en je krijgt digitaal een STAP-aanmeldingsbewijs toegestuurd
  • Je logt in op het UWV STAP-portaal, vraagt het STAP-budget aan voor de uitgekozen opleiding of training en uploadt het van ons gekregen STAP-aanmeldingsbewijs
  • Je ontvangt binnen 4 weken bericht of het UWV jouw aanvraag heeft goedgekeurd

Het UWV betaalt bij een positieve beslissing het gevraagde STAP-budget rechtstreeks uit aan Edunoord. Vervolgens kun je op de geplande datum starten met de opleiding of training. En na afloop van de opleiding of training  sturen wij het UWV een bewijs dat je daadwerkelijk hebt deelgenomen. 

Voor een opleiding of training die minder kost dan 1000 euro (inclusief btw) betaal je zelf dus helemaal niets. Is de opleiding of training duurder, dan moet je echter zelf het verschil bij passen. Je kunt één keer per jaar bij het UWV een aanvraag doen voor een opleiding of training bekostigd via het STAP-budget. Gebruik je niet het volledige STAP-budget, je hebt bijvoorbeeld budget aangevraagd voor een training die maar 500 euro kost, dan kun je in dat jaar niet opnieuw een aanvraag doen voor nog een andere training van maximaal 500 euro.

Wanneer kan ik aanvragen?

Het UWV verdeelt de voor het STAP-budget beschikbare overheidsgelden door het jaar heen over zes periodes van twee maanden. Elke 2 maanden start een nieuwe aanvraagperiode STAP-budget. Is het budget in een aanvraagperiode op? Probeer het dan opnieuw in een volgende aanvraagperiode. De eerstvolgende gelegenheid dat je STAP-budget kunt aanvragen is vrijdag 1 juli 2022 vanaf 10.00 uur. Je kunt dan een aanvraag doen voor een opleiding en training die uiterlijk 30 november moet zijn gestart. 

De overige aanvraagperiodes zijn: 

  • 1 september 2022 t/m 31 oktober 2022 (uiterste startdatum van de opleiding of training: 31 januari 2023 zijn)
  • 1 november 2022 t/m 31 december 2022 (uiterste startdatum van de opleiding of training: 31 maart 2023 zijn)

Ervaring gedurende de beide eerste aanvraagperiodes heeft ons geleerd dat het budget over het algemeen binnen enkele dagen volledig benut was. Wees er dus snel bij op 1 november! Op is op! 

Edunoord: erkend opleidingsinstituut

Voor het gebruik van het STAP-budget gelden een aantal voorwaarden. De opleidingen en trainingen moeten altijd gericht zijn op het versterken van je positie op de arbeidsmarkt. Bovendien moet de opleiding en training gebeuren bij een erkend opleidingsinstituut, zoals Edunoord. Hieronder vind je een overzicht van de opleiding en trainingen van Edunoord (en Röben) die in aanmerking komen voor het STAP-budget.  

Edunoord Röben

Logistiek
• Logistiek Medewerker
• Logistiek Teamleider

Intern Transport
• Basiscursus Heftruck
• Basiscursus Reachtruck
• Basiscursus Hef- en Reachtruck

VCA
• Basisveiligheid VCA
• Veiligheid voor Operationeel 
  Leidinggevenden (VOL-VCA)

 

 

 

Bedrijfsadministratie
• Basiskennis Boekhouden
• Basiskennis Calculatie
• Praktijkdiploma Boekhouden
• Moderne Bedrijfsadministratie

Loonadministratie
• Basiskennis Loonadministratie
• Medewerker Personeelszaken
• Praktijkdiploma Loonadministratie
• Vakopleiding Payroll Services

Management Support
• Office Assistant
• Management Assistant

Management
• Basiskennis Management
• Middle Management

Ben je van plan om in de periode augustus t/m september met één van de bovenstaande opleidingen of traingen te starten. Reageer dan snel. Meld je aan voor 24 juni, zodat wij jou op tijd het STAP-aanmeldingsbewijs kunnen sturen en jij op 1 november het budget kunt aanvragen.