Basiskennis Loonadministratie (BKL)

 • Algemeen
 • Uitgebreide omschrijving
 • Salarisadministratie? Een vak waarin altijd werk is, getuige de vele vacatures voor (assistent)loonadministrateur. Een boeiend en afwisselend vak, waarin regelmatig wat wijzigt. Niet alleen in het personeelsbestand of in de hoogte en samenstelling van salarissen, maar ook op het terrein van wet- en regelgeving. Never a dull moment! 

  Doorgroeien? Samen met Personeel, Organisatie & Communicatie niveau 3 geeft BKL® recht op het Associatiediploma Medewerker Personeelszaken (MPZ®).

  Voor wie?

  De opleiding Basiskennis Loonadministratie (BKL) is met name bestemd voor beginnende salarisadministrateurs of assistenten op de afdeling loonadministratie. Daarnaast kunnen medewerkers die regelmatig in contact staan met de salarisadministratie veel waardevolle achtergrondkennis opdoen.

  Resultaat

  Na afloop van deze opleiding:

  • heb je een uitgebreide kennis op het gebied van (arbeids)recht, loonheffing en sociale verzekeringen.
  • heb je inzicht in loonbegrippen, loonbelasting en loonheffingen.
  • kun je de diverse formulieren op het gebied van loonadministratie invullen.
    
 • Salarisadministratie? Een vak waarin altijd werk is, getuige de vele vacatures voor (assistent)loonadministrateur. Een boeiend en afwisselend vak, waarin regelmatig wat wijzigt. Niet alleen in het personeelsbestand of in de hoogte en samenstelling van salarissen, maar ook op het terrein van wet- en regelgeving. Never a dull moment! 

  Doorgroeien? Samen met Personeel, Organisatie & Communicatie niveau 3 geeft BKL® recht op het Associatiediploma Medewerker Personeelszaken (MPZ®).

  Voor wie?

  De opleiding Basiskennis Loonadministratie (BKL) is met name bestemd voor beginnende salarisadministrateurs of assistenten op de afdeling loonadministratie. Daarnaast kunnen medewerkers die regelmatig in contact staan met de salarisadministratie veel waardevolle achtergrondkennis opdoen.

  Resultaat

  Na afloop van deze opleiding:

  • hebt je een uitgebreide kennis op het gebied van (arbeids)recht, loonheffing en sociale verzekeringen.
  • hebt je inzicht in loonbegrippen, loonbelasting en loonheffingen.
  • kun je de diverse formulieren op het gebied van loonadministratie invullen.

  Toelatingseisen

  Een specifieke vooropleiding is niet vereist.

  Programma

  De opleiding bestaat uit twee onderdelen, waarbij de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  Arbeidsrecht en sociale zekerheid 3 (4 bijeenkomsten)

  • Arbeidsovereenkomst
  • Bedingen
  • Diverse arbeidsverhoudingen
  • CAO en medezeggenschap
  • Einde arbeidsovereenkomst
  • Opzegverboden
  • Arbeidsomstandigheden en arbeidstijden
  • Wetten en uitvoeringsorganisatie sociale zekerheid
  • Polisadministratie
  • Verzekeringsplicht
  • Re-integratievoorzieningen
  • Het uitkeringsdagloon
  • Loondoorbetaling en arbeidsongeschiktheid
  • Re-integratie bij arbeidsongeschiktheid
  • Wet Arbeid en Zorg
  • Werkeloosheid
  • Klachten en bezwaar

  Loonheffingen 3 (4 bijeenkomsten)

  • Loonaangifte
  • Dienstbetrekking
  • Inhoudingsplicht
  • Het loonbegrip
  • Spaarloon en levensloop
  • Heffingskortingen en loonbelastingtabellen
  • Vrije vergoedingen en verstrekkingen
  • Eindheffingen
  • Premievrijstelling of premiekorting op werknemersverzekeringen
  • Verschil tussen de loonbegrippen
  • Inhouding en afdracht
  • Afdrachtverminderingen
  • Administratieve verplichtingen van de werkgever en de werknemer
  • Voorlopige teruggaaf
  • Formulieren

  Certificering

  De opleiding wordt voor beide onderdelen afgesloten met een examen van de Associatie voor Examinering. De examens worden online afgenomen en kunnen het gehele jaar door afgelegd worden in het toetscentrum van Lamark in Leeuwarden.

  Opleidingsduur

  De opleiding duurt 8 avonden. De lestijden zijn van 19.00 - 21.30 uur. Er dient rekening te worden gehouden met circa 5 uur huiswerk per lesbijeenkomst.

  Lesmateriaal

  Het lesmateriaal krijg je 2 weken voor de start van de opleiding toegestuurd. 

  Cursusplaats

  De opleiding wordt gegeven in Heerenveen.