Medewerker Personeelszaken

 • Algemeen
 • Uitgebreide omschrijving
 • Voor medewerkers personeelszaken is er altijd werk, gelet op de stroom van vacatures – het hele jaar door. Deze functionaris (ook wel P&O- of HR-medewerker genoemd) is de spin in het web van de personeelsafdeling. Hij of zij ondersteunt de P&O-manager, werkt de CAO en bedrijfsregelingen uit, verzorgt rapportages op personeelsgebied, begeleidt stagiaires en signaleert en regelt jubilea en andere bijzonder gelegenheden. Kortom, een zeer afwisselende job. Bij het examen Associatie Praktijkdiploma Medewerker Personeelszaken (MPZ) (mbo-niveau) komen drie onderdelen aan bod: (1) Personeel, Organisatie en Communicatie, (2) Loonadministratie en (3) Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid. Je doet tijdens de opleiding veel praktische kennis op en bent na examinering beter in staat de P&O-functie uit te oefenen. Met het Associatie Praktijkdiploma Medewerker Personeelszaken (MPZ) op zak vind je vele mogelijkheden op je weg om een boeiende baan te vinden.

  Voor wie?

  De opleiding is geschikt voor degenen die opgeleid willen worden tot personeelsfunctionaris op mbo-niveau 3. Een specifieke vooropleiding is niet vereist.

  Als je in het bezit zijn van het diploma Basiskennis Loonadministratie, hoef je in principe alleen het onderdeel Personeel, Organisatie en Communicatie nog te volgen.

  Resultaat

  Na afloop van de opleiding:

  • ben je in staat een assisterende rol aan te nemen bij werving en selectie.
  • weet je hoe je nieuwe werknemers moet inwerken.
  • kun je assisteren bij beoordelingen, loopbaanontwikkeling en opleidingen.
 • Voor medewerkers personeelszaken is er altijd werk, gelet op de stroom van vacatures – het hele jaar door. Deze functionaris (ook wel P&O- of HR-medewerker genoemd) is de spin in het web van de personeelsafdeling. Hij of zij ondersteunt de P&O-manager, werkt de CAO en bedrijfsregelingen uit, verzorgt rapportages op personeelsgebied, begeleidt stagiaires en signaleert en regelt jubilea en andere bijzonder gelegenheden. Kortom, een zeer afwisselende job. Bij het examen Associatie Praktijkdiploma Medewerker Personeelszaken (MPZ) (mbo-niveau) komen drie onderdelen aan bod: (1) Personeel, Organisatie en Communicatie, (2) Loonadministratie en (3) Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid. Je doet tijdens de opleiding veel praktische kennis op en bent na examinering beter in staat de P&O-functie uit te oefenen. Met het Associatie Praktijkdiploma Medewerker Personeelszaken (MPZ) op zak vind je vele mogelijkheden op je weg om een boeiende baan te vinden.

  Voor wie?

  De opleiding is geschikt voor degenen die opgeleid willen worden tot personeelsfunctionaris op mbo-niveau 3. Een specifieke vooropleiding is niet vereist.

  Als je in het bezit bent van het diploma Basiskennis Loonadministratie, hoef je in principe alleen het onderdeel Personeel, Organisatie en Communicatie nog te volgen.

  Resultaat

  Na afloop van de opleiding:

  • ben je in staat een assisterende rol aan te nemen bij werving en selectie.
  • weet je hoe je nieuwe werknemers moet inwerken.
  • kun je assisteren bij beoordelingen, loopbaanontwikkeling en opleidingen.

  Programma

  De opleiding bestaat uit drie onderdelen, waarbij de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  Personeel, Organisatie en Communicatie (2 bijeenkomsten)

  • De organsatie
  • Doel en plaats van personeelszaken
  • De taken van personeelszaken
  • Personeelsplanning
  • Werving en selectie
  • Loopbaanontwikkeling
  • Diversiteit
  • Einde dienstverband
  • Beoordeling en functiewaardering
  • Beloning en beloningssystemen
  • Arbeidsmotivatie
  • Medezeggenschap
  • Inleiding communicatie
  • Schriftelijke communicatie
  • Interne communicatie
  • Mondelinge communicatie

  Loonadministratie (2 bijeenkomsten)

  • Loonaangifte
  • Dienstbetrekking
  • Inhoudingsplicht
  • Het loonbegrip
  • Spaarloon en levensloop
  • Heffingskortingen en loonbelastingtabellen
  • Vrije vergoedingen en verstrekkingen
  • Eindheffingen
  • Premievrijstelling of premiekorting op werknemersverzekeringen
  • Verschil tussen de loonbegrippen
  • Inhouding en afdracht
  • Afdrachtverminderingen
  • Administratieve verplichtingen van de werkgever en de werknemer
  • Voorlopige teruggaaf
  • Formulieren

  Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid (2 bijeenkomsten)

  • Arbeidsovereenkomst
  • Bedingen
  • Diverse arbeidsverhoudingen
  • CAO en medezeggenschap
  • Einde arbeidsovereenkomst
  • Opzegverboden
  • Arbeidsomstandigheden en arbeidstijden
  • Wetten en uitvoeringsorganisatie sociale zekerheid
  • Polisadministratie
  • Verzekeringsplicht
  • Re-integratievoorzieningen
  • Het uitkeringsdagloon
  • Loondoorbetaling en arbeidsongeschiktheid
  • Re-integratie bij arbeidsongeschiktheid
  • Wet Arbeid en Zorg
  • Werkeloosheid
  • Klachten en bezwaar

  Certificering

  De drie onderdelen worden elk afzonderlijk afgesloten met een online-examen van de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens. De examens kunnen het gehele jaar door worden afgelegd in het examencentrum in Leeuwarden. Naast het diploma Medewerker Personeelszaken wordt tevens het diploma Basiskennis Loonadministratie behaald.

  Opleidingsduur

  De opleiding duurt 6 dagen. Je hebt eens per 2 weken les. Er dient rekening te worden gehouden met circa 10 uur huiswerk per lesbijeenkomst.

  Lesmateriaal

  Het lesmateriaal krijg je 2 weken voor de start van de opleiding toegestuurd. 

  Cursusplaats

  De opleiding wordt gegeven in Heerenveen