Projectmanagement met Prince2

 • Algemeen
 • Uitgebreide omschrijving
 • PRINCE2 staat voor Projects In Controlled Environments versie 2. PRINCE2 biedt structuur met richtlijnen en hulpmiddelen voor het opstarten, initiëren, uitvoeren, beheersen en afsluiten van projecten. Het is een belangrijke standaard voor projectmanagement in veel bedrijven en organisaties zoals de ICT-sector.

  De training PRINCE2 Foundation levert een solide theoretische basis. De methode is algemeen toepasbaar op alle typen projecten en is helder gestructureerd in een aantal nauwkeurig omschreven stappen. De driedaagse training bereidt je voor op het PRINCE2 Foundation examen. Dit examen wordt in principe direct aan het einde van de training afgenomen.

  Voor wie

  Je bent manager, projectmedewerker, projectondersteuner, projectmanager, projectleider, lijnmanager of medewerker en je wilt de basisprincipes van PRINCE2 leren kennen om projectmatig te leren werken.

  Resultaat

  Na het volgen van de training PRINCE2 ben je op de hoogte van de volgende aspecten van projectmanagement:

  • Je bent in staat de PRINCE2-methodiek op hoofdlijnen te beschrijven
  • Je kent de succes- en faalfactoren van projectmatig werken
  • Je bent beter in staat projectmatig te werken volgens de principes van PRINCE2
  • Je hebt kennis van de relatie van projecten tot de dagelijkse bedrijfsvoering van organisaties
  • Je onderkent het belang van tijdige en inhoudelijk juiste communicatie met zowel opdrachtgevers als (project)medewerkers
  • Je kunt PRINCE2 gebruiken in de praktijk
  • Je bent optimaal voorbereid op het PRINCE2 Foundation examen.
 • PRINCE2 staat voor Projects In Controlled Environments versie 2. PRINCE2 biedt structuur met richtlijnen en hulpmiddelen voor het opstarten, initiëren, uitvoeren, beheersen en afsluiten van projecten. Het is een belangrijke standaard voor projectmanagement in veel bedrijven en organisaties zoals de ICT-sector.

  De training PRINCE2 Foundation levert een solide theoretische basis. De methode is algemeen toepasbaar op alle typen projecten en is helder gestructureerd in een aantal nauwkeurig omschreven stappen. De driedaagse training bereidt je voor op het PRINCE2 Foundation examen. Dit examen wordt in principe direct aan het einde van de training afgenomen.

  Voor wie

  Je bent manager, projectmedewerker, projectondersteuner, projectmanager, projectleider, lijnmanager of medewerker en je wilt de basisprincipes van PRINCE2 leren kennen om projectmatig te leren werken.

  Resultaat

  Na het volgen van de training PRINCE2 ben je op de hoogte van de volgende aspecten van projectmanagement:

  • Je bent in staat de PRINCE2-methodiek op hoofdlijnen te beschrijven
  • Je kent de succes- en faalfactoren van projectmatig werken
  • Je bent beter in staat projectmatig te werken volgens de principes van PRINCE2
  • Je hebt kennis van de relatie van projecten tot de dagelijkse bedrijfsvoering van organisaties
  • Je onderkent het belang van tijdige en inhoudelijk juiste communicatie met zowel opdrachtgevers als (project)medewerkers
  • Je kunt PRINCE2 gebruiken in de praktijk
  • Je bent optimaal voorbereid op het PRINCE2 Foundation examen.

  Inhoud

  De training omvat de drie elementen van de PRINCE2®-methodiek namelijk de PRINCE2® principes, het procesmodel en de thema's. Deze drie elementen worden aan de hand van een complete PRINCE2® projectlevenscyclus in hun onderlinge samenhang besproken en toegelicht. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • relatie van het project met de 'Business case';
  • overzicht en kenmerken van de PRINCE2® principes, thema's en processen;
  • rollen en de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden binnen een PRINCE2® project;
  • opzet en inhoud van een productgericht projectplan;
  • de beheersing van het project gerelateerd aan het projectplan;
  • definiëren, beheersen en accepteren van werkpakketten.

  Werkwijze

  In de training wordt gewerkt met theoriesessies, groeps -en individuele oefeningen en groepsdiscussies. De oefeningen worden gedaan aan de hand van (proef)examenvragen (multiple choice) en een casus. Zo kunt u zich de theorie eigen maken en toepassen.

  Opbouw en duur

  De training duurt 3 dagen. Je hebt eens per week les en de lestijden zijn van 09.30 tot 16.00 uur.

  Examen

  De training kan worden afgesloten met het examen PRINCE2® Foundation. Het schriftelijk examen wordt in principe op de laatste lesdag afgenomen. Het examen bestaat uit 70 mc-vragen (en 5 oefenvragen). Om te slagen voor het examen moet je een score van 50% halen.