TCVT

Certificatie is hét instrument om de veiligheid in het verticaal transport te kunnen garanderen. Het ministerie van SZW heeft de stichting TCVT aangewezen als beheersstichting. TCVT moet certificatie in het verticaal transport dus in goede banen leiden. Concreet betekent dit dat TCVT voor mensen, materieel en materiaal certificatieschema’s opstelt en beheert. De eisen voor veiligheid staan globaal omschreven in de Arbeidsomstandighedenwet en de Warenwet. TCVT vult dit raamwerk in tot concrete eisen en voorschriften: de certificatieschema’s TCVT. Verder houdt TCVT alle verstrekte persoonscertificaten bij in een persoonsregister. Certificaathouders en opdrachtgevers kunnen inloggen op de site en het register daar raadplegen. Daarnaast beheert TCVT de Itembank voor de examens persoonscertificatie.